Basen w Szkole Podstawowej nr 13
w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 226
Basen w Szkole Podstawowej nr 13
w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 226