Basen w Szkole Podstawowej nr 13
w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 226
Basen Centralnego Ośrodka Sportu
w Szczyrku
ul. Plażowa 8