ORGANIZATOR ZAJĘĆ

nauczyciel wychowania fizycznego

po Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Zatrudnienie: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych

w Bielsku- Białej

Uprawnienia: instruktor pływania i narciarstwa

 

mgr Tomasz Ludwig

tel. 503-011-220