Zgoda dla rodziców do pobrania

 

Regulamin

Akademii Aktywnego Wypoczynku „ACTIV”

 1. Pod pojęciem uczestnika rozumie się osobę biorącą udział w zajęciach.
 2. Zajęcia odbywają się w ustalonych/podanych terminach i trwają 45 min. plus odpowiednia ilość czasu organizacyjnego przed i po zajęciach związana z dowozem na pływalnię oraz przebraniem się w szatni.
 3. W przypadku pozostawienia lub zgubienia rzeczy instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności (pomogą jednak w ich poszukiwaniu po zgłoszeniu takiego faktu).
 4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego dostosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia, ratownika WOPR i innych uprawnionych służb.
 5. Uczestnicy zajęć obowiązani są przestrzegać regulaminów pływalni, przepisów bhp oraz pozostałych praw, przepisów i ogólnie przyjętych norm zachowania się w miejscach publicznych.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do systematycznego uczęszczania na zajęcia w dłuższym okresie, co wiąże się z kosztami rezerwacji pływalni bez względu na obecność na zajęciach.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia oraz do jak najszybszego informowania o ewentualnych nieobecnościach w celu lepszej organizacji zajęć. Dla uzyskania częściowego odliczenia za nieobecność wymagane jest zgłoszenie jej co najmniej jeden dzień przed planowanymi zajęciami.
 8. Uczestnicy ze względów bezpieczeństwa proszeni są o zdejmowanie łańcuszków, kolczyków, nieużywanie szklanych pojemników z napojami itp.
 9. Uczestnicy proszeni są o zadbanie o własne zdrowie poprzez używanie odpowiednich nakryć głowy po wyjściu z pływalni. Ze względu na łatwe zagubienie rękawiczek w okresie zimowym opiekunowie proszeni są o niezaopatrywanie uczestników w te części garderoby. Dzieciom nie zmarzną dłonie w drodze z auta na basen i z powrotem.
 10. Rodzice nieletnich uczestników wyrażają zgodę na wykonanie zdjęć ich dzieciom w czasie zajęć i umieszczanie ich w galerii na stronie internetowej oraz grupie na Facebooku stworzonej na potrzeby kontaktu z rodzicami. Brak takiej zgody powinien zostać zgłoszony. Zabrania się dalszego rozpowszechniania zdjęć poza wymienionymi galeriami.
 11. Opiekunowie stwierdzają, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania pływania, a o jakichkolwiek przypadłościach zdrowotnych powinien zostać poinformowany organizator zajęć.
 12. Opiekunowie wyrażają zgodę na transport swojego podopiecznego na pływalnię i z powrotem (nie dotyczy osób, które same dowożą dzieci).
 13. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez organizatora lub instruktora grupy pływackiej.
 14. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia swojego dziecka/podopiecznego przez organizatora lub instruktora grupy pływackiej.
 15. Uczestnicy akceptują wszystkie warunki podane na stronie internetowej firmy, a w szczególności cennik, warunki promocji i rozliczenia finansowego za zajęcia oraz zobowiązują się do terminowej wpłaty na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
 16. Uczestnicy zobowiązują się do informowania o zmianach numerów telefonów kontaktowych w celu umożliwienia ewentualnej komunikacji z organizatorem zajęć.
 17. Uczestnicy mają zapewnioną fachową opiekę oraz profesjonalną kadrę.
 18. Każdy etap nauki jest nagradzany dyplomem za osiągnięcia.