nauczyciel wychowania fizycznego po AWF Kraków

instruktor pływania i narciarstwa

mgr Tomasz Ludwig

tel.: 503-011-220, (33)8-170-495